Iso Beleidsverklaring

ISO Beleidsverklaring, kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN-ISO 9001:2015

Beleid

Het beleid van No Kidding BV is gericht op het continu voldoen aan de hoge verwachtingen van de interne en externe omgeving van het beveiligen van objecten door middel van fysieke en mobiele surveillance, waarbij No Kidding BV aanvullend gespecialiseerd is in het beveiligen van kwetsbare groepen.

Ambitie

In ons beleid staat de ambitie voorop om veilig te stellen wat belangrijk en dierbaar is. Wij zijn een begripvolle, flexibele en veelzijdige beveiligingsorganisatie waarbij onze beveiligers zich kenmerken door de grote affiniteit met de meest kwetsbare doelgroepen.

Om dit te realiseren heeft No Kidding BV een belangrijke focus op het selecteren, behouden en vergroten van kennis en vaardigheden van onze beveiligers. Het voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de normen ISO 9001:2015 met als doel het borgen en continu verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem, helpt ons daarbij.

Gericht op:

  • Effectieve samenwerking en klantgerichte dienstverlening met de opdrachtgever;
  • Professionele samenwerking met inhoudsdeskundigen als klankbord;
  • Het blijven voldoen aan eisen gesteld vanuit wet- en regelgeving en certificeringsinstituten;
  • Het leveren van diensten in overeenstemming met de gestelde eisen en focus op zo min mogelijk risico’s en zoveel mogelijk kansen;
  • De doelstellingen en KPI’s worden jaarlijks opgesteld en weergegeven in de directiebeoordeling. Deze doelstellingen komen gedeeltelijk voort uit de evaluatie van het voorgaande jaar.
  • Door middel van het kwaliteitsmanagementsysteem worden doelstellingen en KPI’s proactief gemonitord, geëvalueerd en direct bijgestuurd waar nodig.

 

No Kidding BV verwijst voor al haar processen naar het kwaliteitsmanagementsysteem en draagt er zorg voor dat alle beveiligers de werkzaamheden uitvoeren zoals verwoord. Alle beveiligers en ook derden die namens No Kidding beveiligingswerkzaamheden uitvoeren wordt gevraagd en geacht het beleid van No Kidding te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van No Kidding en haar dienstverlening.

 

De directie van No Kidding zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt geëvalueerd en eventueel wordt herzien.

 

Amstelveen, 03 januari 2024

De directie van No Kidding,

Frank Godee

Bel ons direct +31 20 82 24 930 of stuur ons een bericht
MEER INFO? BEL NU: 020-8224930