Zorgbeveiliging

Zorgbeveiliging door gediplomeerde zorgbeveiligers.

Alle beveiligers van No Kidding Beveiliging & Bewaking Zijn Rijksgediplomeerd Beveiliger in de Zorg.

Een beveiliger in de zorg moet alles weten over veiligheid, maar ook kunnen omgaan met een agressieve cliënt, Herkennen van en omgaan met middelengebruik, psychoses, verwardheid. Gevaarzetting zien aankomen voor het zorgpersoneel en zichzelf.

No kidding biedt DATGENE wat de zorg- en hulpverleningsector nodig heeft, namelijk veiligheid, kennis en begrip van de situatie.

“Een zorgbeveiliger werkt echt heel anders dan een ‘gewone’ beveiliger”
De zorgbeveiliger als rots in de branding

“Een zorgbeveiliger werkt echt heel anders dan een ‘gewone’ beveiliger. Hij moet natuurlijk een op en top correcte beveiliger zijn en is als zodanig herkenbaar en aanspreekbaar, ook als gastheer. Maar daarnaast moet een zorgbeveiliger heftige incidenten kunnen de-escaleren en veiligheid bieden voor cliënten en medewerkers in de zorg. Een goede beveiliger is dan de rustige rots in de branding die vakkennis heeft en autoriteit uitstraalt en net zoals de zorg zelf, maatwerk levert.”

Neem contact op

Binnen 24 uur nemen wij contact met u op

  Contactpersoon
  Bedrijf
  E-mailadres
  Telefoonnummer

  Korter inwerktraject zorgbeveiliging

  Tot nu toe doorlopen de beveiligers van No Kidding Beveiliging & Bewaking in principe een intensief intern inwerktraject voordat ze aan de slag kunnen in de zorg. “Met deze opleiding kunnen onze beveiligers het verschil maken in onze branche en bij onze opdrachtgevers en dat is een enorm winstpunt”, vindt Anne Joustra, kwaliteitsmanager bij No Kidding Beveiliging & Bewaking. Met zijn 30 jaar ervaring in de beveiliging als coördinator, heeft hij vaak met agressie en geweld te maken gehad. Hij heeft dikwijls ervaren hoe belangrijk het dan is dat zorgbeveiligers de juiste kennis in huis hebben. “Denk aan preventief handelen om agressie binnen de hulpverlening te voorkomen.

  Specifieke aandacht voor wetten en regels in de zorg

  De zorgbeveiligers van No Kidding Beveiliging en Bewaking voldoen aan de eisen van de beroepspraktijk, waaronder kennis van wet- en regelgeving. Voor zorgbeveiliging is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten wat de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) betekent voor het takenpakket. Wat mag je wel en niet doen op basis van de wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidzorg). Mag je een patiënt die wil weglopen tegen zijn wil tegenhouden? Welke rol speelt de Wet Zorg en Dwang en de Wet verplichte GGZ daarin?

  De bevoegdheden binnen de wet-en regelgeving welke de zorgbeveiligers van No Kidding Beveiliging & Bewaking als geen ander begrijpen en in de praktijk kunnen brengen.

  Partners

  Trots om te mogen werken voor: